Bestyrelsesarbede

Mit primære fokus er på bestyrelsesarbejde, hvor jeg ønsker at bidrage til vækst, forretningsudvikling og strategi bredt set. Det sidder på rygraden af mig, at vi forud  - og undervejs  - på "god rolig jysk maner" afstemmer forventningerne og finder ud af, hvordan jeg bedst bidrager til at skabe værdi for virksomheden, ejerne og øvrige stakeholders.  

Værditilbud

  • Dygtig sparringspartner for den daglige ledelse og for ejerne/finansieringskilder.
  • Strategi.
  • Forretningsudvikling bredt set herunder ved M&A-aktiviteter.
  • Meget bred generalisterfaring fra indsigt i mange brancher og fra mange ledelsesmæssige udfordringer/valg.
  • Juridisk erfaring/indsigt.
  • Erfaring  med statslige styrelser og myndigheder.
  • Stort netværk.